Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Novodobé „Mory“

Aktuální číslo

Trpěli strašně

Trpěli strašně

Labradorští Inuité v Praze
Markéta KŘÍŽOVÁ

Prozkoumávání a kolonizaci zámořských území provázel od samého počátku také přenos nemocí. S narůstající vzájemnou komunikací se na jedné straně síla nakažlivých chorob oslabovala postupným posilováním imunity, na straně druhé se jim ale otevíraly nové cesty.

Zejména během 19. století se díky rychlejší a levnější pozemské i námořní dopravě masivně zvýšil počet Evropanů pronikajících na jiné kontinenty a přibývalo také exotických návštěvníků Starého světa. Ani v rámci samotné evropské společnosti přitom nakažlivé nemoci dosud nebyly zcela vymýceny a kontrolovány. Tragicky se to projevilo roku 1880 v případě Inuitů (Eskymáků) z Labradoru.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz