Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Novodobé „Mory“

Aktuální číslo

Od péče o veřejné blaho k zajištění bezpečnosti

Od péče o veřejné blaho k zajištění bezpečnosti

Eduard MAUR

Pavel HIML

Pozorovat, popsat, stvořit. Osvícenská policie a moderní stát 1770–1820

Argo, Praha 2019, 416 s., 348 Kč, ISBN: 978-80-257-2906-9


V UPLYNULÝCH LETECH SE NA KNIŽNÍM TRHU objevilo několik monografií historiků a literárních historiků střední generace, kteří opustili tradiční chápání osvícenství v českých zemích jako pouhého prvého stupně nebo jen přípravy „národního obrození“. Jmenujme alespoň Danielu Tinkovou nebo Ivo Cermana. Kromě kladení nových otázek je pro ně příznačný i příklon k novým metodám. Patří k nim i Pavel Himl, který na sebe původně upozornil dvěma monografiemi, z nichž prvá překonávala starší jednostranný pohled na poddaného jako na pouhý objekt vrchnostenské disciplinace a zvůle, zatímco druhá se zabývala potulnými lidmi. V obou monografiích šlo autorovi obecně o dohled nad řádem a pořádkem v předmoderní společnosti. Na ně nyní navázal zajímavou knihou věnovanou policii v Čechách od jejího vzniku v době josefinské až do prvních let po napoleonských válkách.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz