Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Novodobé „Mory“

Aktuální číslo

Král z vůle biskupů

Král z vůle biskupů

Cesta ke koruně Vladislava Lokýtka
Martin NODL

Kujavský kníže Vladislav Lokýtek je v polské historiografii považován za obnovitele Polského království. Druhá polovina 13. století stejně jako první dvě desetiletí následujícího věku jsou povětšinou nahlíženy právě prizmatem sjednocování polských zemí a usilováním o královskou korunovaci. Většina polských historiků líčí tento proces v genetické podobě od zformulování ideje obnovy království, jež se rozdělilo a zaniklo v důsledku hříšného jednání knížete Boleslava Štědrého, po Lokýtkovu krakovskou korunovaci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz