Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Novodobé „Mory“

Aktuální číslo

Hedvábí, sklo a koření

Hedvábí, sklo a koření

Václav BŮŽEK

Marie BUŇATOVÁ

Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1500–1620)

NLN, Praha 2019, 408 s., 349 Kč, ISBN: 978-80-7422-697-7


Těžiště výkladu Marie Buňatové v bohatě ilustrované a čtivě napsané knize tvoří poznání obchodních vztahů mezi hlavním městem Království českého a Itálií v předbělohorské době. Zvoleným tématem se opakovaně zabýval v padesátých až osmdesátých letech minulého století Josef Janáček. Autorka upřesnila jeho závěry a představila nové poznatky – to jí umožnilo široké heuristické ukotvení práce a volba méně obvyklého metodologického přístupu. Přestože studovala prameny v osmi zahraničních archivech na území Itálie, Německa a Rakouska, v poznámkovém aparátu odkazuje především na fondy a sbírky uložené v pražských archivech. Jejich bližší hodnocení se omezuje na pouhý výčet známých skutečností. Buňatová usiluje o postižení sociální a kulturní každodennosti hlavních aktérů obchodní výměny. Tento přístup důsledně prostupuje všemi kapitolami.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz