Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

Středověk

Krev boží, krev boží, krev boží!

Odosobněná smrt v husitské revoluci
Martin NODL

Kostnická smrt Jana Husa a Jeronýma Pražského stvořila v myslích pražských intelektuálů, přímých svědků upálení a posluchačů jejich líčení, barvitý obraz martyrologické smrti mučedníků pro víru. Záhy po vzplanutí kostnických hranic vzniklo hned několik Husových a Jeronýmových životopisů, v nichž bylo jejich utrpení přirovnáváno k utrpení Ježíše na Golgotě. V příštích letech pak utrakvisté všech směrů začali osoby obou mučedníků pojímat jako světce: jejich vyobrazení bylo možné najít na predelách ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz