Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

Krev boží, krev boží, krev boží!

Krev boží, krev boží, krev boží!

Odosobněná smrt v husitské revoluci
Martin NODL

Kostnická smrt Jana Husa a Jeronýma Pražského stvořila v myslích pražských intelektuálů, přímých svědků upálení a posluchačů jejich líčení, barvitý obraz martyrologické smrti mučedníků pro víru. Záhy po vzplanutí kostnických hranic vzniklo hned několik Husových a Jeronýmových životopisů, v nichž bylo jejich utrpení přirovnáváno k utrpení Ježíše na Golgotě. V příštích letech pak utrakvisté všech směrů začali osoby obou mučedníků pojímat jako světce: jejich vyobrazení bylo možné najít na predelách, v rukopisných iluminacích i na soukromých závěsných obrazech. Dělo se tak navzdory obecné utrakvistické představě (odmítané pouze konzervativním křídlem), že uctívání světců patří k pohanskému praktikování víry. Hagiografický obraz obou kostnických mučedníků byl natolik silný, že překryl i obecnou představu o modloslužebné roli světců v praktikování křesťanské víry.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz