Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

Misie

Kázání, umění, řemesla… i útlak

Evropští misionáři v Mexiku 16. století
Monika BRENIŠÍNOVÁ

Španělská Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský – se po vítězství v Granadě v roce 1492 ocitli před otázkou, co se Španělskem dále. Vítězství nad granadským emirátem znamenalo totiž konec reconquisty neboli procesu zpětného dobývání Iberského poloostrova z rukou muslimů, které trvalo více než několik set let. A tak když se na jejich dvoře objevil Kryštof Kolumbus se svým plánem nalézt západní cestu do Indie, podařilo se mu nakonec získat podporu španělského ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz