Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

    Ostatní čísla v tomto ročníku:

  • 1/2019

Kázání, umění, řemesla… i útlak

Kázání, umění, řemesla… i útlak

Evropští misionáři v Mexiku 16. století
Monika BRENIŠÍNOVÁ

Španělská Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský – se po vítězství v Granadě v roce 1492 ocitli před otázkou, co se Španělskem dále. Vítězství nad granadským emirátem znamenalo totiž konec reconquisty neboli procesu zpětného dobývání Iberského poloostrova z rukou muslimů, které trvalo více než několik set let. A tak když se na jejich dvoře objevil Kryštof Kolumbus se svým plánem nalézt západní cestu do Indie, podařilo se mu nakonec získat podporu španělského královského dvora, který už dlouho záviděl sousednímu Portugalsku jeho námořní úspěchy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz