Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

Kázání, umění, řemesla… i útlak

Kázání, umění, řemesla… i útlak

Evropští misionáři v Mexiku 16. století
Monika BRENIŠÍNOVÁ

Španělská Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský – se po vítězství v Granadě v roce 1492 ocitli před otázkou, co se Španělskem dále. Vítězství nad granadským emirátem znamenalo totiž konec reconquisty neboli procesu zpětného dobývání Iberského poloostrova z rukou muslimů, které trvalo více než několik set let. A tak když se na jejich dvoře objevil Kryštof Kolumbus se svým plánem nalézt západní cestu do Indie, podařilo se mu nakonec získat podporu španělského královského dvora, který už dlouho záviděl sousednímu Portugalsku jeho námořní úspěchy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz