Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

Polemika

Historik a kořeny evropské migrační krize

Svobodná diskuse a daremná polemika?
Iveta Coufalová, šéfredaktorka

V říjnovém čísle ĎaSu (8/2018, s. 40−41) vyšel článek Martina Šorma „Historik a kořeny evropské migrační krize. Jaroslav Pánek mezi vědou a politikou“, který se kriticky staví ke knize Jaroslava Pánka European Migration Crisis (An outline of the topic in 27 points) – Evropská migrační krize (Náčrt tématu ve 27 bodech), na niž v létě by the way upozornil premiér Andrej Babiš v souvislosti s výroky o Komenském a ...

‣Více

Svobodná diskuse a daremná polemika

Odpověď Martinu Šormovi
Jaroslav Pánek

Polemický článek Martina Šorma „Historik a kořeny evropské migrační krize“ (ĎaS 8/2018) bezprostředně navazuje na glosu Petra Zídka „O jedné analýze migrace“ (Lidové noviny 12. 9. 2018), na niž jsem odpověděl statí „Potřebujeme svobodnou diskusi o migraci“ (Lidové noviny 17. 9. 2018). Inspirační zdroje prozrazuje nejen celkové pojetí a styl (vytrhávání slov a útržků vět z kontextu, následně jejich protismyslné spojování), ale také odvolání na někdejší diskuse se Zídkem ...

‣Více

Historici imaginace a práce s textem

Odpověď Ivu Cermanovi
Martin Šorm

Jaroslav Pánek napsal článek o své představě kořenů evropské migrační krize (jde o text přednášky, volně dostupný zde). Text obsahuje četné nepravdy, informace sděluje mimořádně selektivně a mnohá jeho tvrzení jsou hrubě zavádějící. Přesto jej Univerzita Pardubice jen o málo pozměněný vydala formou vědecké monografie a Úřad vlády text přeložil do angličtiny (dle informace v tiráži). Na tuto skutečnost jsem upozornil v textu pro Dějiny a současnost (ĎaS 8/2018 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz