Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

Síť, z níž nevyklouzne jediná ryba

Síť, z níž nevyklouzne jediná ryba

Počátky farní organizace a archeologie
Ivo ŠTEFAN – Ladislav VARADZIN

K roku 1137 přiřadil jeden z pokračovatelů kronikáře Kosmy, řečený Kanovník vyšehradský, v mnoha ohledech neobvyklý příběh. V odlehlé vsi Běstvina na Čáslavsku slaví venkované bujaře svátek svatého Štěpána. Oslavy se účastní i stará žena, sestra místního kněze, upoutaná již dlouhá léta na lůžko. Poté, co ji sousedé večer pomohou domů, zjeví se jí svatí Jan Křtitel a Gothard a odnesou ji do baziliky sv. Gotharda ve Slapech. Zde se ženě navrací zdraví a ona přichází k oltáři, aby z vděčnosti obětovala své náušnice.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz