Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

Národní muzeum

Osobnosti Národního muzea

Jiřina DAŠKOVÁ – Lucie KODIŠOVÁ

Národní muzeum zažilo čtyři císaře a jedenáct prezidentů, monarchii, demokracii i totality. Již 200 let uchovává dědictví minulosti i současnosti pro budoucí generace. Během těchto dvou set let se muzeum několikrát přestěhovalo, hledalo prostory pro expozice i depozitáře. Dvě stě vybraných předmětů na výstavě 2×100 reprezentuje dvě stě let budování sbírek – přírodnin, uměleckých předmětů, knih, dokladů života od prvohor přes pravěk až po dnešní dny… A těchto dvě stě ...

‣Více

Jak by podle vás mělo vypadat Národní muzeum 21. století?

Anketa (v č. 8/2018 a 9/2018)

Česká republika (a nejen ona) potřebuje muzeum méně „národní“ a více „občanské“. A takové, které není postaveno na myšlence exkluzivity a homogenity, ale naopak na konceptu plurality a heterogenity. Muzeum, které se nebojí kontroverzních témat ani společenské diskuse a jehož výstavy kladou nové otázky a nabízejí nové perspektivy, a nejen potvrzují to, co už dávno známe z učebnic. Dobré muzeum ukazuje, že ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz