Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

Osobnosti Národního muzea

Osobnosti Národního muzea

Jiřina DAŠKOVÁ – Lucie KODIŠOVÁ

Národní muzeum zažilo čtyři císaře a jedenáct prezidentů, monarchii, demokracii i totality. Již 200 let uchovává dědictví minulosti i současnosti pro budoucí generace. Během těchto dvou set let se muzeum několikrát přestěhovalo, hledalo prostory pro expozice i depozitáře. Dvě stě vybraných předmětů na výstavě 2×100 reprezentuje dvě stě let budování sbírek – přírodnin, uměleckých předmětů, knih, dokladů života od prvohor přes pravěk až po dnešní dny… A těchto dvě stě výjimečných předmětů výstava ukazuje v neobvyklých souvislostech.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz