Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jaké (Národní) muzeum potřebujeme?

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Česká společnost a historická výročí

Česká společnost a historická výročí

konference

https://forumdvp.cz/

Uchopit dějiny jako téma celospolečenské diskuse je záměrem nové platformy Dějiny ve veřejném prostoru. Zástupci institucí (ÚSTR, FF a PedF UK či FF UJEP) se spojili, aby otevřeli diskusi o tom, jak dějiny do veřejného prostoru prostupují. Vedle akademiků se snaží do společné diskuse zapojit i zástupce učitelů, pracovníky dalších vzdělávacích institucí, muzeí, galerií, ale i aktivisty z neziskových organizací.

...

‣Více

Padesát na pátou. Minifestival věnovaný 50. výročí pražského jara

505 / Padesát na pátou. Minifestival věnovaný 50. výročí pražského jara

výstavy, filmy, diskuse

Malá vila Památníku národního písemnictví, Praha 6 www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Pět dnů reflektujících pražské jaro po padesáti letech. Památník národního písemnictví (PNP) připravil týdenní cyklus přednášek, workshopů a diskusí, které jsou doplněny filmovým promítáním, výstavami a koncerty. Pozornost je věnovaná především těm, kteří v proudu historických událostí „zmizeli“.

...

‣Více

Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

výstava

Arcidiecézní muzeum Kroměříž www.muo.cz

V kroměřížském zámku je vystavena část zřejmě největšího moravského knihovního fondu své doby – knihovny biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, velkorysého mecenáše a sběratele, schopného hospodáře, obratného politika a osobnosti po všech stránkách přesahující hranice olomoucké diecéze i střední Evropy.

...

‣Více

SACRUM 2018

SACRUM 2018. Sakrální stavby v dnešním světě

konference

NKP Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha www.omniumos.cz

Třetí ročník mezinárodní konference o záchraně, obnově a využití sakrálních staveb se bude konat opět v budově Starého purkrabství na Vyšehradě. Organizátory konference věnované této specifické oblasti památkové péče jsou spolek Omnium a Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

...

‣Více

S knížaty u stolu

S knížaty u stolu

výstava

Bílý zámek, Hradec nad Moravicí www.npu.cz

Jíchy, dušeniny, kapouni, šalše, medvědí tlapy či bobří ocasy – výstava S knížaty u stolu je součástí česko-polského projektu Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři. Zaměřuje se na téma stolování ve dvou historických rezidenčních městech, která pojí 150 let trvající společná historie po sňatku piastovské kněžny Anny Ratibořské s Mikulášem II. Opavským.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz