Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jaké (Národní) muzeum potřebujeme?

Aktuální číslo

Sousedi a konkurenti

Sousedi a konkurenti

Nová muzea a expozice ve střední Evropě
Jakub JAREŠ

V nejbližším okolí Česka vznikla v posledních letech řada moderních muzejních expozic, jež vzbudily pozornost v globálním měřítku. Muzeum historie polských Židů POLIN, Estonské národní muzeum, Vojenskohistorické muzeum v Drážďanech anebo Muzeum II. světové války v Gdaňsku jsou institucemi, které sbírají muzejní i architektonické ceny a spoluurčují trendy ve světovém muzejnictví. Znovuotevřené české Národní muzeum bude působit právě v tomto kontextu. Jeho expozice budou zahraniční turisté, ale i část domácích návštěvníků nutně poměřovat tím, co předtím zažili v Berlíně, Drážďanech, Varšavě anebo Tartu. Proto se vyplatí zkoumat, jak nová moderní muzea v našem sousedství vznikla a nakolik se s nimi můžeme srovnávat.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz