Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jaké (Národní) muzeum potřebujeme?

Aktuální číslo

Česká společnost a historická výročí

Česká společnost a historická výročí

Česká společnost a historická výročí

konference

https://forumdvp.cz/

Uchopit dějiny jako téma celospolečenské diskuse je záměrem nové platformy Dějiny ve veřejném prostoru. Zástupci institucí (ÚSTR, FF a PedF UK či FF UJEP) se spojili, aby otevřeli diskusi o tom, jak dějiny do veřejného prostoru prostupují. Vedle akademiků se snaží do společné diskuse zapojit i zástupce učitelů, pracovníky dalších vzdělávacích institucí, muzeí, galerií, ale i aktivisty z neziskových organizací.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz