Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československo před 100 lety

Aktuální číslo

O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce

O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce

Petr KVĚTINA a Eliška ZAZVONILOVÁ

Lenka OVČÁČKOVÁ (ed.) a kol.

O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce

Academia, Praha 2017, 437 s., 385 Kč, ISBN: 978-80-200-2751-1


Téma evoluce a kultury může znít na první dojem dost ohraně. Zvláště pro humanitně vzdělaného čtenáře, jehož představa o evoluční teorii se opírá o osu „Darwin, loď Beagle, 1859 (O původu druhů).“ Myšlenka evoluce se stala jakousi univerzální kyselinou, která naleptává bezmála každý filosofický koncept a zásadně mění pohled na svět. V sedle evoluční teorie se usadilo mnoho oborů, včetně humanitních, což znamenalo primární soustředění na proměny kultury v čase. Ukázalo se, že biologická evoluce se svým vertikálním charakterem (znaky se dědí generačně) liší od vývoje kultury, protože ta má schopnost šířit svá specifika také horizontálně (kulturní difuze, centrum a periferie). Kultury se sice vyvíjejí a směřují k vyšší komplexitě, ale mohou nabrat i retrográdní směr, anebo dokonce zkolabovat, navíc se musí přizpůsobovat přírodnímu prostředí a klimatu. Přes vzepětí v podobě neoevolucionismu se důraz na studium kulturního vývoje postupně ocital stranou mainstreamu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz