Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československo před 100 lety

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Na prahu nové doby

Na prahu nové doby

Mezioborová konference o počátcích Československé republiky

Akademie věd České republiky, Národní třída 3, Praha 1 https://www.facebook.com/naprahunovedoby/

Konference využívá odbornou a společenskou pozornost, kterou letos rok 1918 vyvolává, k vytvoření prostoru pro kritické přemýšlení o historických událostech a procesech, spojených se vznikem a etablováním Československa v sociálním, kulturním, politickém a ekonomickém kontextu poválečné střední Evropy.

...

‣Více

Architektura první republiky v Praze

Architektura první republiky v Praze

19 pražských objektů www.openhousepraha.cz

Iniciativa Open House Praha v průběhu roku zpřístupňuje devatenáct unikátních, běžně nepřístupných pražských budov či prostor (Winternitzova vila, Petschkův palác, Palác Metro, Grabova vila, Pragovka Art District, Areál Podkovářská, Areál TESLA, Zátkova sodovkárna atd.), které demonstrují prvorepublikovou pestrost architektonických stylů a přístupů, stejně jako odvahu a sílu osobností architektů, kteří v té době přinášeli nové pohledy na architekturu, pracovali ...

‣Více

Rozlomená doba 1908–1928

Rozlomená doba 1908–1928

Avantgardní umění ve střední Evropě výstava

Muzeum umění v Olomouci, www.muo.cz

Rok 1918 přinesl zásadní zlom v uspořádání střední Evropy. Rozpad Rakousko-Uherska a vznik nových státních útvarů se podstatně dotkl vnějšího i vnitřního života jeho obyvatel a odrazil se také ve výtvarném umění: ovlivnil komunikaci umělců, zasáhl do jejich lidských a politických postojů, podílel se na proměně námětů a zrodu nových formálních přístupů.

...

‣Více

František Sušil – život, dílo, odkaz

František Sušil – život, dílo, odkaz

výstava

Propitá věž katedrály sv. Petra a Pavla, Brno www.dieceznimuzeum.cz

František Sušil (1804–1868) byl moravský teolog a kněz, pedagog, překladatel, sběratel, buditel a jeden z čelných představitelů obrozeneckých snah v prosazování všeslovanské cyrilometodějské ideje.

...

‣Více

Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století

Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století

výstava

Praha, Památník národního písemnictví, Letohrádek Hvězda

Výstava návštěvníky provází českými překlady francouzské poezie od středověku až po konec 20. století a jejich ilustracemi, které vznikaly v průběhu minulého století. Mezi českými umělci, kteří se zvlášť zasloužili o ilustrování francouzské poezie, vynikli mimo jiné Josef Čapek, Karel Demel, Ludmila Jiřincová, Jan Konůpek, Bohuslav Reynek, Zdeněk Sklenář, Jaroslav Šerých, Adriena ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz