Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Než vznikla republika...

Aktuální číslo

na nočním stolku

Jedině klam vládl v této zemi…

Titulní verš pochází z Moabitských sonetů Albrechta Haushofera, geografa, diplomata a spisovatele, který byl na sklonku druhé světové války popraven za protinacistickou činnost. Zmíněná slova jsou dnes na pamětní desce hřbitova obětí války na Wilsnacker Straße v berlínské čtvrti Moabit. A pozornost Caspara Leinena, hrdiny románu Ferdinanda von Schirach Případ Collini (přeložil Ondřej Šebesta, Host, Brno 2018), upoutají, právě když opouští soudní síň (trestní soud se nachází nedaleko, v Turmstraße ...

‣Více

Čtení o balvanu

Filozof a sociolog Josef Ludvík Fischer roku 1929 napsal: Osamělý balvan. Tak někdy za soumraku rýsuje se ostře na obzoru, vysoko se týče nad své okolí a jakoby zaléhaje svým stínem. Stejně Masaryk. Promyslil a pokusil se formulovat poslání svého národa. Promyslil a pokusil se formulovat poslání státu, o jehož znovuzrození se zasloužil nade všechny ostatní. (…) A nikdo po něm. Proto zde ční dnes jako balvan, který se neubrání mnohdy ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz