Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Než vznikla republika...

Aktuální číslo

Než vznikla republika…

Než vznikla republika…

Americký patron nového státu

Pak několik slov o politické situaci naší a o vyhlídkách pro budoucnost. Nejsem optimistou a neklamu sám sebe a vás, pravím-li, že naše politická situace jest dobrá. V nótě Spojenců k Wilsonovi letos v lednu [1917] československá otázka byla prohlášena za mezinárodní otázku, ne vnitřněrakouskou: osvobození Čechů a Slováků jest účelem a cílem Spojenců…“ „Já pokládám tuto válku za něco jiného, než zač ji mají jednotliví historikové a politikové, ba jednotlivé národy: znamená první všelidský pokus o organizaci člověčenstva na základě národnosti…“

Z projevů T. G. Masaryka z 20. října 1917 a přelomu listopadu a prosince 1917, in: T. G. Masaryk, Válka a revoluce II (= Spisy T. G. Masaryka, sv. 31), eds. Z. Maršálek – K. Pichlík, Praha 2008, s. 294 a 311.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz