Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Země lyr a ocele. Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Země lyr a ocele. Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Vojtěch ČURDA

Vít SCHMARC

Země lyr a ocele. Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Academia, Praha 2017, 424 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-2703-0


Monografie literárního historika a filmového kritika Víta Schmarce, vycházející z jeho dizertační práce, si klade za úkol prozkoumat vnímání a interpretace socialistického realismu v Československu v první polovině padesátých let. Autor se věnuje i vývoji tohoto směru v sovětském Rusku, především jeho výrazným proměnám od dvacátých do padesátých let 20. století. Zároveň se pokouší otevřít téma aplikace sovětských literárních a ideologických modelů v československé kultuře i recepce sovětské i československé „sorely“ u tuzemské literární kritiky. Ze Schmarcova pří­ stupu je patrné, že se na tento proud, který bývá v současnosti spíše terčem posměchu nebo je chápán jako projev ideologického exotismu, pokouší podívat z promyšlenější perspektivy. Vychází přitom především z prací zahraničních historiček, jakými jsou Katerina Clarková či Vera Dunhamová, které ve svých pojednáních dokázaly postihnout dynamiku zdánlivě monolitického prototypu umění.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz