Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Ferdinand I. (1503–1564). Kníže, král a císař

Ferdinand I. (1503–1564). Kníže, král a císař

Jaroslava HAUSENBLASOVÁ

Alfred KOHLER

Ferdinand I. (1503–1564). Kníže, král a císař

Přeložil Karel Pacovský, Veduta, České Budějovice 2017, 335 s., 529 Kč, ISBN: 978-80-88030-25-6


V roce 2003 vydal profesor vídeňské univerzity Alfred Kohler monografii o Ferdinandovi I. Habsburském, od jehož narození tehdy uplynulo 500 let. Toto významné jubileum si rakouská kulturní veřejnost připomněla i rozsáhlou výstavou Kaiser Ferdinand I. 1503–1564. Das Werden der Habsburgermonarchie (Cí­ sař Ferdinand I., 1503–1564. Vznik habsburské monarchie), kterou uspo­ řádalo Uměleckohistorické muzeum ve Vídni a na níž se podílela i řada českých historiků a historiků umě­ ní. Přestože Ferdinand I. sehrál klí­ čovou roli v českých dějinách a je považován za zakladatele habsburské dynastie na českém trůnu, zů­ stalo toto výročí u nás téměř nepovšimnuto. Teprve v recenzovaném překladu Kohlerovy monografie se čtenáři dostává do rukou první česky psaná syntéza života a státnické­ ho díla Ferdinanda I. Co je příčinou tak malého zájmu o tuto historickou osobnost? A může kniha rakouského historika zprostředkovat českému čtenáři pohled na významnou etapu českých národních dějin, s níž je Ferdinand I. spjatý?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz