Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Děti a stát

„Se sportem kupředu“

Tělesná kultura ve službách Kuratoria pro výchovu mládeže
Jan ŠPRINGL

Bude bezpochyby nutné shromáždit někde českou mládež v takové formě, jež by umožnila výchovu mimo školu (…). To půjde bezpochyby při českém postoji k těmto věcem asi nejlépe na poli sportu. Slova Reinharda Heydricha z  února 1942 reflektovala jednu z diskusí probíhajících tehdy v německém okupačním aparátu. Jejím tématem byla příprava založení mimoškolní vý­ chovné organizace podchycující českou mládež a vedoucí jí jednotně v pronacistickém duchu. K jejímu založení došlo v ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz