Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Koně v piškotech

Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

výstava

Arcidiecézní muzeum Olomouc www.muo.cz

Z kroměřížského zámku se do Olomouce přestěhovala výstava, která připomíná velikost a krásu slavností na  císařském dvoře Leopolda I. (1640–1705), a to včetně unikátní- ho koňského baletu, kterým oslavil svou svatbu se španělskou infantkou Markétou.

...

‣Více

Živel

J. V. Daneš a Tichomoří

výstava

GAMU (Galerie AMU), Praha 1 www.gamu.cz

V dubnu roku 1928 došlo u krajnice jedné z příměstských silnic v Los Angeles k  nešťastné automobilové nehodě, během níž byl smrtelně zraněn český cestovatel a geograf, profesor Jiří V. Daneš. Zemřel na následky zranění, které mu byly de facto způsobeny při uspokojování jeho celoživotní vášně – totiž cestování, fotografování a pozná- vání neznámých zemí.

...

‣Více

Pochopit vteřinu

Prožívání času v české kultuře 19. století

sympozium

Západočeské muzeum v Plzni www.plzensympozium.cz, www.zpc-galerie.cz

Co by to bylo za  únor, kdyby nepřinesl tradiční mezioborové plzeňské sympozium k  dějinám „dlouhého“ 19.  století! I  tentokrát se koná v  rámci 38.  ročníku multioborového festivalu Smetanovské dny v  Plzni, který kromě této odborné akce nabízí výstavy, čtení, koncerty i  divadelní představení. Nadčasovým ústředním tématem bude čas a jeho prožívání, význam ...

‣Více

Poklady zbrojnic

Poklady zbrojnic

výstava

Východočeské muzeum v Pardubicích www.vcm.cz

Pro široké publikum velmi atraktivní téma – staré zbraně – si pro dosud největší výstavu ve své historii zvolilo Východočeské muzeum v  Pardubicích. Za  hradbami zdejšího renesančního zámku je možné vidět nablýskané rytířské zbroje, palné či chladné zbraně, místní i exotické kousky vzácných šlechtických sbírek a další poklady, které potěší každého milovníka dějin militarií a také kvalitního řemesla.

...

‣Více

100 let – proměny měst

100 let – proměny měst

konference

Státní zámek Valtice www.historickasidla.cz

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a  Slezska, Združenie historických miest a obcí SR, NPÚ ČR a Pamiatkový úrad SR pořádají 28.  výroční konferenci, která se koná v prostorách Státního zámku ve Valticích.

...

‣Více

Hrůzy války

Hrůzy války

výstava

Oblastní galerie v Liberci www.ogl.cz

V  Oblastní galerii Liberec byla nedávno otevřena výstava barokních grafik s  motivy třicetileté války, jejíž dvojnásobné výročí spadá do každého roku zakončeného osmičkou. Grafické listy pocházející z úctyhodné sbírky uložené v galerijním depozitáři zachycují například bitvu na Bílé hoře či u Bredy, korunovaci Fridricha Falckého českým králem, vraždu Albrechta z Valdštejna v Chebu, Prahu obléhanou Švédy či výjevy z válečného ...

‣Více

Očím na odiv

Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století

výstava

Národní galerie v Praze – klášter sv. Anežky České www.ngprague.cz

Národní galerie připravila zajímavý pohled na  nejvýznamnější díla mistrů středověkého umění. Jsou na  ní k  vidění mimořádné detaily a  souvislosti spojené se středověkým dílenským provozem (například Mistrů vyšebrodského, třeboňského, svatojiřského či litoměřického oltáře).

...

‣Více

Kompasová střelka

Národní archiv – Desky zemské větší

Od konce listopadu roku 2017 zveřejnil Národní archiv na internetové stránce http://www.badatelna.eu/fond/181560/ inventar prvních 260 knih z dosud nezpřístupněného fondu Desky zemské větší.

...

Archeologický atlas

V roce 2015 vyšel péčí Archeologického ústavu AV ČR Archeologický atlas Čech (viz též ĎaS 6/2016, s. 48), představující 105 typických archeologických lokalit na našem území. Autorský tým zahrnoval kromě členů oddělení archeologie krajiny ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz