Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Kompasová střelka

Kompasová střelka

Národní archiv – Desky zemské větší

Od konce listopadu roku 2017 zveřejnil Národní archiv na internetové stránce http://www.badatelna.eu/fond/181560/ inventar prvních 260 knih z dosud nezpřístupněného fondu Desky zemské větší.

...

Archeologický atlas

V roce 2015 vyšel péčí Archeologického ústavu AV ČR Archeologický atlas Čech (viz též ĎaS 6/2016, s. 48), představující 105 typických archeologických lokalit na našem území. Autorský tým zahrnoval kromě členů oddělení archeologie krajiny, archeobiologie či archeologie středověku rovněž pracovníky oddělení informačních zdrojů.

...

Veduty v českých a slovenských archivech

Aplikace přístupná na www.veduty.cz je nástrojem k zpří- stupnění evidence obrazových pramenů vzniklých do roku 1850, které jsou uloženy v českých a slovenských archivech. Obsahuje jak evidenční údaje o těchto pramenech, tak jejich naskenované obrazy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz