Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rusko v revoluci 1917

Aktuální číslo

Zelená Hora pod šternberskou hvězdou

Zelená Hora pod šternberskou hvězdou

Zdeněk HOJDA

9.Junii [1662] J. M. Pan hrabě, rozloučivše se s J. M. Paní mateří svou i s J. M. Pannama slečnama sestrama svýma na Zelené Hoře v kostelíčku Božího Těla, v krytým voze šesti koňma ten den až do Přeštic na první nocleh přijeti ráčil. Těmito slovy uvádí anonymní autor cestovního deníku Václava Vojtěcha ze Šternberka (1643–1708) líčení jeho kavalírské cesty do západní Evropy. Své putování zahájil nejstarší ze šternberských bratrů na Zelené Hoře nejen proto, že byla nejzápadnějším z rodinných statků. I po rozdělení otcovského dědictví mezi tři sourozence (1665) zůstávala jeho nejpřednější rezidencí a svůj vztah k ní potvrdil, když ji dal přestavět v raně barokním duchu a na konci života zelenohorské panství zahrnul do nově vytvořeného fideikomisu (1707), který sestával z jeho nejreprezentativnějších a zřejmě i nejoblíbenějších sídel – kromě Zelené Hory k němu patřil trojský letohrádek a nedokončený hradčanský palác.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz