Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidice žijí!

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Druhé centrum

David KALHOUS

Václav MOUCHA – Bořivoj NECHVÁTAL – Ladislav VARADZIN a kol.

Vyšehrad Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie

Archeologický ústav AV ČR, Praha 2015, 957 s., 810 Kč, ISBN 978-80-87365-84-7


MOHUTNÝ SVAZEK O ARCHEOLOGII VYŠEHRADU vybízí k zamyšlení nad proměnami obrazu tohoto panovnického sídla v odborné literatuře posledních desetiletí. Kniha totiž kromě analýzy artefaktů a nálezových situací obsahuje i rozsáhlé pojednání o historii a technikách tamního výzkumu, jež čtenáři dosti názorně přiblíží pokrok ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz