Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ideální panovník?

Aktuální číslo

recenze

Teorie a narace

Jiří RŮŽIČKA

Jan HORSKÝ

Teorie a narace

Argo, Praha 2015, 276 s., 298 Kč, ISBN 978-80-257-1320-4


Chtělo by se vykřiknout Sláva! nad další knihou týkající se historické epistemologie a „filozofie“ dějin, jen kdybychom pod její autorskou hlavičkou nenacházeli pořád to samé jméno. Jan Horský se právě těmto dvěma odvětvím věnuje již dosti dlouho a po smrti Dušana Třeštíka a Zdeňka Vašíčka a vyjma některých statí Miloše Havelky zůstává v tomto kraji bolestně ...

‣Více

Lékařské múzy

Hysterie v Paříži 19. století
Vladan HANULÍK

Asti HUSTVEDT

Lékařské múzy Hysterie v Paříži 19. století

Přeložila Marcela Koupilová / Portál, Praha 2015, 344 s., 479 Kč, ISBN 978-80-262-0804-4


Blanche, Augustine a Geneviève se staly v poslední třetině 19. století proslulými reprezentantkami ženského pohlaví ve Francii. Asti Hustvedtová přibližuje na jejich biografiích fascinující proces utváření moderní podoby hysterie, kulturně konstruované nemoci charakteristické pro období fin de siècle. Tradiční pojetí hysterie revidoval Jean Martin Charcot, vedený snahou eklekticky sloučit ...

‣Více

Vytváření nepřítele

Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku
Jakub VRBA

Wendy Z. GOLDMANOVÁ

Vytváření nepřítele Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku

Přeložili Jana Spurná a Matěj Spurný / Karolinum, Praha 2014, 293 s., 350 Kč, ISBN 978-80-246-2630-7


Spory o způsob, jak vykládat historii bývalého východního bloku, jsou stále aktuální. Debaty kolem založení a směřování Ústavu pro studium totalitních režimů nebo kolem knihy Michala Pullmanna Konec experimentu ukázaly, že jde stále o citlivé téma. Propojuje se v něm totiž rovina odborná, veřejná ...

‣Více

Velké říše kočovníků

Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie
Jitka KOMENDOVÁ

Milan ŠKODA

Velké říše kočovníků Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie

Vyšehrad, Praha 2015, 288 s., 328 Kč, ISBN 978-80-7429-473-0


Kniha Velké říše kočovníků patří do nepříliš obsáhlého okruhu česky psané literatury, jež je věnovaná tematice kočovných etnik v dějinách Eurasie. Nezabývá se přitom jen pohledem na kočovníky „zvnějšku“, tedy z perspektivy usedlých národů, jež do obrazu nomádů mnohem častěji projektovaly své představy o světě anti- -kultury, ohrožujícím „náš ...

‣Více

Sexuální životy svatých

Erotika ve starověké hagiografii

Virginia BURRUSOVÁ

Sexuální životy svatých Erotika ve starověké hagiografii

Přeložila Zuzana Gabajová / Academia, Praha 2015, 204 s., 295 Kč, ISBN 978-80-200-2493-0


Může to působit jako snaha o laciné šokování, ale tato problematika má opravdu svůj význam. Jistěže raně křesťanští asketové žili sexuálním životem – i když třeba jen „vnitřním“. I odříkání přece svědčí o tom, čím se mysl zabývá. Syrakuská specialistka na kulturu pozdní antiky interpretuje několik známých poustevnických biografií jako ...

‣Více

Jiří Kristián Lobkowicz Aristokrat s duší závodníka

Kapitoly z dějin české aristokracie a automobilismu

Miloš HOŘEJŠ a kol.

Jiří Kristián Lobkowicz Aristokrat s duší závodníka Kapitoly z dějin české aristokracie a automobilismu

Mladá fronta – Národní technické muzeum, Praha 2014, 295 s., 349 Kč, ISBN 978-80-204-3694-8 a 978-80-7037-224-1


Historik Josef Pekař si do svého deníku poznamenal: 22. 5. (1932) zabyl se na závodišti automobilů v Berlíně kníže Jiří Kristián Lobkovic, 25 let. Jel, aby dobyl vítězství české, a vlajce státní, aby Kde domov můj zněl ...

‣Více

S jasným cílem a plnou silou

Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939

Petr KAŇÁK – Dalibor KRČMÁŘ – Jan VAJSKEBR

S jasným cílem a plnou silou Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939

Památník Terezín, Terezín 2014, 223 s., 199 Kč, ISBN 978-80-88052-00-5


Obsazení československého pohraničí v říjnu 1938 a následná okupace českých zemí v březnu 1939 jsou dodnes živá traumata naší společnosti. Tomu ostatně odpovídá i zájem historiků – při bezpočtu monografií, studií i popularizačních prací by se zdálo, že téma je ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz