Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zmizelá města a jejich výzkum

Aktuální číslo

Zmizelá mesta a jejich výzkum

Zmizelá mesta a jejich výzkum

Troja, Konstantinopol, Mayové
Editor tématu: Libor Jan

Chronologie

9600 př. nl. l. přírodní katastrofa měla dle tradice zničit bájný ostrov Atlantida

3.tisíciletí př. nl. l. trojský pahorek vykazuje prvky osídlení

kolem 1200 př. nl. l. podle Homéra měla probíhat trojská válka

7.století př. n. l. vznik řecké osady Byzantion, z níž se později stala Konstantinopol

330 Konstantin Veliký nechal vysvětit „Nový Řím“ – Konstantinopol

6.–9. století období vrcholné mayské klasické kultury

1453 Konstantinopol dobyta Osmany

1697 ovládnutí posledního mayského území Španěly

1870 Heinrich Schliemann zahájil vykopávky v řecké Tróji

1873 Schliemann v Tróji objevil takzvaný Priamův poklad

1893 v archeologickém průzkumu Tróji pokračoval Wilhelm Dörpfeld

1911 počátek archeologického průzkumu v guatemalském Quiriguá

1930 Konstantinopol byla ofi ciálně přejmenována na Istanbul

1932–1938 na trojském nalezišti působí Carl Blegen

1981 Quiriguá zařazena do seznamu památek UNESCO

1986 historické centrum Konstantinopole zařazeno do seznamu památek UNESCO

1988 s archeologickým výzkumem v Tróji začal Manfred Korfmann

1998 archeologické naleziště Trója zařazeno do seznamu památek UNESCO


Priamos vroucně ho prosil a takto ho oslovil: „Jen se rozpomeň na svého otce, ó Achille podobný bohům! Je už tak starý jak já, je na prahu zhoubného stáří. Možná že také jej tam okolní obyvatelé souží a není nikdo, kdo zkáze a zhoubě by bránil. Avšak přesto i on se raduje v srdci, když slyší, ty že jsi naživu dosud, a doufá stále den ze dne, milého syna že spatří, až bude se navracet z Tróje.

Já se však v neštěstí topím! Vždyť nejlepší syny jsem zplodil v rozsáhlé Tróji, však věz, z těch jediný nyní mi nezbyl! Měl jsem jich padesát celkem, když synové achájští přišli: devatenáct se z nich mi rodilo z jediné choti, ostatní jiné ženy mi v paláci přivedly na svět. Z těchto mi bouřlivý Arés již přečetné života zbavil; jediný, který mi zbýval a chránil nám město i sám jen, toho jsi nedávno zabil, když otčinu statečně hájil, Hektora. Pro toho já teď přicházím k achájským lodím, abych ho od tebe získal, a nesmírné výkupné nesu. V úctě měj, Achille, bohy a soucit měj v srdci i se mnou, vzpomeň si na svého otce! Však já jsem bídnější mnohem, neboť jsem podnikl to, co doposud smrtelník žádný: k ústům synova vraha já prosebně vztáhl jsem ruku!“

Homér, Ilias, zpěv XXIV, přeložil Rudolf Mertlík

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz