Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zmizelá města a jejich výzkum

Aktuální číslo

„Odhaluje problémy, způsobuje chaos…“

„Odhaluje problémy, způsobuje chaos…“

Tajný Chruščovův projev a počátky sovětsko-čínské roztržky
Jan ADAMEC

Odhalení Stalinových zločinů po skončení 20. sjezdu ÚV KSSS v únoru 1956 se stalo významným milníkem sovětsko-čínské roztržky.

Po vyhlášení Čínské lidové republiky se nový režim přirozeně orientoval na Moskvu a toto nové spojenectví stvrdila i spojenecká dohoda uzavřená 14. února 1950. Vzhledem ke své velikosti, ambicím i sebevědomí svého vůdce se ale komunistická Čína od počátku odmítala zařadit do kategorie „běžných“ satelitů Moskvy. Přes společná ideologická východiska i mocenské zájmy se ve vzájemných vztazích postupně objevovaly rozpory, pramenící z kulturních, historických i vnitropolitických rozdílů a odrážející se v odlišných očekáváních toho, co by měl ten druhý do vzájemného spojenectví přinášet.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz