Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zmizelá města a jejich výzkum

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Arabské jaro

Marek ČEJKA

Miloš MENDEL

Arabské jaro

Academia, Praha 2015, 352 s., 350 Kč, ISBN 978-80-200-2474-9


Z velké části Čechů se v uplynulých letech stali odborníci na Blízký východ, islám a terorismus. Souvisí to s mediální smrští, která byla věnována uprchlickému problému. Jako by zmizely snad všechny neřesti světa a celé dění se točilo kolem toho, jestli náhodou skupiny mladých Syřanů, Iráčanů či Afghánců nepřekračují naše hranice, nezačínají už za Mikulovem znásilňovat české ...

‣Více

Moudrost starých Čechů

Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou
Jakub SICHÁLEK

Roman JAKOBSON

Moudrost starých Čechů - Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou

Připravili Tomáš Hermann a Miloš Zelenka Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Pavel Mervart, Praha – Červený Kostelec 2015, 384 s., 349 Kč, ISBN 978-80-7465-112-0, 978-80-7285-185-0


Roman Jakobson (1896 až 1982) je jedním z nejvýznamnějších světových myslitelů o jazyce a literatuře. V meziválečném období strávil bezmála dvě desítky let (1920–1939) v Československu. Byl zde činný jak vědecky, tak publicisticky ...

‣Více

Mauthausenský proces

Americká vojenská justice v Německu
Radana RUTOVÁ

Tomaz JARDIM

Mauthausenský proces - Americká vojenská justice v Německu

Academia, Praha 2015, 280 s., 345 Kč, ISBN 978-80-200-2336-0


Koncem srpna 1945 dospěly USA k rozhodnutí, jakou cestou se bude ubírat zúčtování s Německem. Část procesů se měla odehrávat v rámci společné jurisdikce vítězných mocností před soudním tribunálem v Norimberku, druhá část měla probíhat čistě v americké režii. Zatímco v Norimberku bylo nakonec souzeno 193 nejvýše postavených mužů Třetí říše, před ...

‣Více

Barokní architektura v Čechách

Pavel VLČEK

Jakub BACHTÍK, Richard BIEGEL, Petr MACEK (eds.)

Barokní architektura v Čechách

Karolinum, Praha 2015, 768 s., 1200 Kč, ISBN 978-80-246-2736-6


Přestože barokní tvorba nepochybně patří k nejvýznamnějším projevům v dějinách českého umění, a zvláště to platí o architektuře v období vrcholného baroka, nedočkala se – s výjimkou německé práce H. G. Franze z roku 1962 – souhrnného zpracování. Recenzovaná publikace širokého autorského kolektivu se odvážně pokusila tuto mezeru zaplnit. Hlavní editoři se ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz