Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání komického středověku

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu

ĎaS doporučuje k tématu

Hledání komického středověku

Ernst Robert Curtius

Evropská literatura a latinský středověk

Přeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Triáda, Praha 1998, 740 s.


Michail Michajlovič Bachtin

François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Přeložil Jaroslav Kolár, Argo, Praha 2007, 490 s.


Lživé ságy starého severu

Přeložili Jiří Starý a kol., Hermann & synové, Praha 2015, 352 s.

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz