Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Počátek Polska

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Filozofové dělají revoluci

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989)
Matěj SPURNÝ

Josef PETRÁŇ

Filozofové dělají revoluci - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989)

Karolinum, Praha 2015, 1136 s., 650 Kč, ISBN 978-80-246-2994-0


Josef Petráň bezpochyby patří mezi nejzajímavější osobnosti silné generace historiků narozených na prahu třicátých let. Recenzovaná kniha, připravená ve spolupráci s jeho ženou Lydií, je rozkročena nejen mezi érami stalinismu a demokratické transformace po roce 1989, ale také žánrově – mezi klasickou historickou studií podloženou poctivou heuristikou ...

‣Více

Sor Juana Inés de la Cruz

aneb nástrahy víry
Markéta KŘÍŽOVÁ

Octavio PAZ

Sor Juana Inés de la Cruz aneb nástrahy víry

Přeložila Anna Tkáčová, Dauphin, Podlesí 2015, 712 s., 698 Kč, ISBN 978-80-7272-685-1


Z díla Octavia Paze, nositele Nobelovy ceny (1990), mexického básníka a esejisty, bylo zatím českému čtenáři zpřístupněno jen minimum textů. V rozmezí pětadvaceti let vyšly pouze výbory z poezie Na břehu světa (1966, v překladu Lumíra Čivrného) a Pták vteřiny (1991, Vladimír Mikeš) a esejistická kniha Luk ...

‣Více

Německá píseň o české Libuši

Obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století
Vojtěch BAŽANT

Ladislav FUTTERA

Německá píseň o české Libuši - Obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století

Pistorius & Olšanská, Příbram 2015, 136 s., 169 Kč, ISBN 978-80-87855-36-2


Ačkoli studium společné česko-německé kultury je podstatnou součástí moderního bádání a přestože symbióza českých, německých a židovských prvků se zdá být pro dějiny 19. století přijímána jaksi samozřejmě, v mainstreamovém zájmu o dějiny stále dominuje jazykově-etnický pohled na „vlastní“ minulost, která je selektivně ...

‣Více

Český antiklerikalismus

Vojtěch ČURDA

Stanislav BALÍK, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Marek VLHA

Český antiklerikalismus

Argo, Praha 2015, 500 s., 398 Kč, ISBN 978-80-257-1373-0


Témata českých kulturních a duchovních dějin patří stejně jako sociologie náboženství k těm obtížněji zpracovatelným. Autoři recenzované monografie obrátili svou pozornost k otázce českého antiklerikalismu v druhé polovině 19. století a v meziválečném Československu. Na rozdíl od soudobého paradigmatu ,,návratu náboženství“, či Keppelovy ,,Boží pomsty“ získávalo tehdy navrch schéma postupující společenské ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz