Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Počátek Polska

Aktuální číslo

Hra v kostky

Hra v kostky

Ukázka z knihy Elżbiety Cherezińské
Z polštiny přeložila Anna Plasová

S ohledem na budoucnost, jakou Praze určil, stál Boleslav vždy na straně Slavníkovců proti pražskému knížeti, jemuž byla nezávislost a bohatství jejich libického panství trnem v oku. Podporoval jejich konexe na západních dvorech a vždy se mohli spolehnout na jeho vojsko. Věděl, že přijde doba, kdy se bude muset s pražským knížetem otevřeně utkat, cítil dokonce, že ten mu nezůstane nic dlužen a Slavníkovce v této hře využije, nenadál se však, že to učiní tak krutým způsobem: vraždou čtyř bratrů Soběslava a Vojtěcha, masakrem žen a nemluvňat. Brutalita pražského knížete ho zaskočila, ačkoli měl Boleslav možná předvídat jeho záměry lépe – byli tak blízce příbuzní, oběma proudila v žilách přemyslovská krev, Boleslavova matka byla přeci rodnou sestrou pražského knížete. Vražda Slavníkovců přede dvěma lety a zničení libického panství v něm probouzely silnou touhu po odvetě. Nebýt Ungera, jistě by sebral armádu a vyrazil se Soběslavem na Prahu. Ale biskup jeho zápal zchladil. Nařídil mu čekat.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz