Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

V dřívějších dobách se některé hranice prostě nepřekračovaly…

V dřívějších dobách se některé hranice prostě nepřekračovaly…

Rozhovor s Martinou Winkelhofer-Thyri o bádání v archivech, o rakouském vnímání Františka Josefa I. i o životě vyšší společnosti před první světovou válkou
Hana Rudová

Specializujete se na dějiny 19. století. Proč jste se rozhodla právě pro toto období?

Vybrala jsem si tuto epochu během studia na Vídeňské univerzitě. Musela jsem absolvovat neskutečně mnoho přednášek o období od 18. do 20. století a zdálo se mi, že se během nich relativně málo hovořilo o 19. století. To probudilo můj zájem. Významnou roli hrálo i to, že na řadu důležitých otázek, které jsem si kladla, jsem nenacházela odpovědi. Bádání o vyšší šlechtě nebylo moc pestré, dvorská šlechta stála na okraji zájmu a také ve výzkumu politických ději bylo neuvěřitelné množství bílých míst. To vše mne nadmíru zajímalo a chtěla jsem alespoň trochu vyplnit mezery. Když jsme o tom později diskutovali, vedoucí mé dizertace mě povzbuzoval a říkal: Když něco nevíš, musíš se porozhlédnout v archivu. To, co jsem tam objevila, bylo prostě pozoruhodné.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz