Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

Spása i zatracení na Grabštejně

Spása i zatracení na Grabštejně

Zámecká kaple svaté Barbory z roku 1569
Milan SVOBODA

Mohutný středověký hrad s válcovou věží je dobře viditelný z české i ze saské strany. Opusťme však obvyklý kastelologický výklad o pevnostní příhraniční soustavě, o jistě zajímavé středověké stavební etapě hradu, o jeho prvních majitelích pánech z Donína a věnujme se zdánlivé jednotlivině, totiž tamní kapli svaté Barbory.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz