Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Poručíme větru, dešti…

Aktuální číslo

Historický atlas měst

Historický atlas měst

Historický atlas měst České republiky je součástí celoevropského projektu historických atlasů měst. První svazek byl vydán v roce 1969 ve Velké Británii; na konci roku 2014 byl k dispozici pro 520 měst z 19 zemí. Jejich přehled podává interaktivní mapa dostupná v rámci internetového portálu věnovaného dějinám měst: www.uni-muenster.de

Obsahem každého svazku je jednak část textová, jednak obrazová. Textová kromě studie pojednávající dějiny města z hlediska topografi e a dějin urba nismu a architektury zahrnuje ještě bibliografi i a podrobný seznam vyobrazení. Hlavní barevná obrazová část přináší – často vůbec poprvé – kvalitní reprodukce plánů příslušného města, starých map jeho okolí, aktuálních map včetně územního plánu, letecké snímky od konce třicátých let 20. století do současnosti, 3D modely krajiny a další rekonstrukční mapy, jejichž prostřednictvím jsou zobrazeny pro město charakteristické jevy. Paralelně je budován také internetový portál towns.hiu.cas.cz, kde je možné prohlížet rozměrné plány a studovat rozvoj zástavby některých českých měst.

Historický atlas měst České republiky postupně vyplňuje jedno z bílých míst v české historiografi i a zároveň je příspěvkem k důstojné prezentaci našich městských obcí.

Historický atlas měst vydává Historický ústav Akademie věd ČR. Více informací na www.hiu.cas.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz