Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Velká válka a „český příběh“

Aktuální číslo

„Živý“ středověk

1526: Konec „našich“ dějin?

Dalibor Janiš

Rok 1526 jako významný mezník našich dějin vstoupil do českého historického vědomí nepochybně především zásluhou díla Františka Palackého, který výklad ve svých Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě vydávaných od roku 1848 dovedl až do okamžiku smrti krále Ludvíka Jagellonského v moháčských bažinách. Samotná Palackého práce již svým názvem, zásadně odlišným od její německé verze Geschichte von Böhmen, kladla důraz na národ jako ústřední subjekt a tvůrce českých ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz