Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Velká válka a „český příběh“

Aktuální číslo

Mystras

Mystras

Perla středověku na Peloponésu
Pavla Gkantzios Drápelová

Většina návštěvníků Řecka má tuto zemi spojenou s její antickou minulostí. Archeologické lokality spjaté se starověkou kulturou lákají k návštěvě každoročně statisíce turistů z celého světa. Málokdo z nich si ale uvědomuje, že Řecko má i svou bohatou historii středověkou.

Poloostrov Peloponés se velmi významně zapsal do evropské historie. Ve školách po celém světě se v rámci hodin dějepisu vyučuje o Mykénách, Olympii, Spartě a hrdinném Leonidovi či o peloponéské válce (431−404), ve které proti sobě stály na jedné straně Athény a délský spolek, označovaný někdy jako athénský námořní spolek, a na druhé peloponéský spolek vedený Spartou.

Středověké město Mystras, nacházející se v oblasti Lakónie, nevzbuzuje u širší veřejnosti takový zájem jako některé peloponéské lokality zmíněné výše. Nelze ovšem tvrdit, že toto místo zcela uniká pozornosti turistů, byť je rozhodně méně známé než například nedaleká Sparta. Pro archeology a historiky zabývající se medievistikou však představuje unikátní svědectví o středověkém životě v Řecku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz