Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benediktini ve středověku

Aktuální číslo

číslo 12/2014

12/2014: Benediktini ve středověku

[title image]

camera obscura ďasovský kompas editorial Historik na cestách kniha, o které se hovoří knihy (recenze) na nočním stolku řeč šlechtických sídel rozhovor výstavy

Články k tématu

Benediktini

editoři tématu: Vít Vlnas, Jan Klípa
‣více

Karolinské reformy a mnišství v říši

Petr SOMMER
‣více

Pronikání benediktinů do Čech a střední Evropy

Dušan FOLTÝN
‣více

Benediktinský klášter jako (umělecká) dílna

Zlatník Roger z Helmarshausenu – teorie a praxe v období vrcholného středověku
Jan KLÍPA

‣více

Opat Božetěch

aneb Sláva a pád staročeského Leonarda da Vinci
Vít VLNAS

‣více

Samostatné články

Kult Otty von Bismarcka – všeněmecké nedorozumění?

Rudolf JAWORSKI
‣více

„Nemučte nás čekáním...“

Radiotrh, holocaust a vzpomínky
David TROJAN

‣více

Z Čech až na konec světa a zpět

Nad knihou Pavla Štěpánka o česko-peruánských vztazích
Markéta KŘÍŽOVÁ

‣více

Jak bude zítra?

O meteorologických sloupech
Martin PELC

‣více

Operace AJAX znovu aktuální

Nové debaty o převratu v Íránu v roce 1953
Jiří ELLINGER

‣více

Sedm divů pravěké kultury

Barbora PŮTOVÁ, Václav SOUKUP
‣více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz