Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benediktini ve středověku

Aktuální číslo

Benediktinský klášter jako (umělecká) dílna

Benediktinský klášter jako (umělecká) dílna

Zlatník Roger z Helmarshausenu – teorie a praxe v období vrcholného středověku
Jan KLÍPA

Přáním svatého Benedikta artikulovaným v jeho řeholi bylo, aby byl areál kláštera uspořádán a postaven tak, že v sobě bude zahrnovat všechny funkce a potřebné provozy: počínaje samozřejmě chrámem, v němž se má bez přestání vzdávat chvála Stvořiteli, a konče sýpkami, mlýny a zahradami, které mají zajišťovat mnichům živobytí, aniž by museli opouštět klášterní okrsek. Čtvrtá kapitola tohoto pro kořeny západní civilizace důležitého textu vypočítává v mnoha desítkách veršů „nástroje“ dobrých skutků, jejichž „používání“ zajistí mnichům přislíbenou božskou odměnu, kterou „oko nevidělo a ucho neslyšelo“. Jako pokračování příměru s nástroji a jejich používáním pak Benedikt uzavírá: Dílnou, kde to všechno máme svědomitě konat, jsou prostory kláštera...

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz