Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benediktini ve středověku

Aktuální číslo

Benediktini

Benediktini

editoři tématu: Vít Vlnas, Jan Klípa

CHRONOLOGIE


asi 530 Svatý Benedikt z Nursie (asi 480–547) zakládá na hoře Montecassino klášter, pro který dle tradice sepisuje Řeholi Benediktovu, základní kodex západokřesťanského mnišství.

787 Karel Veliký navštěvuje Montecassino a nechává opsat Řeholi Benediktovu pro potřebu „svého“ vzorového reformního kláštera v Inden (Kornelimünster).

kolem 817 Grimald a Tatto, mniši z opatství Reichenau, pořizují věrný opis karolinského exempláře Řehole Benediktovy.

816–819 Synody v Cáchách ustanovují benediktinskou řeholi za základ reformy říšského mnišství.

asi po 830 Z iniciativy opata Haita vzniká v Reichenau takzvaný sanktgallenský plán ideálního kláštera.

886 Při požáru kláštera v Teanu zanikl původní montecassinský rukopis Řehole Benediktovy.

976 Mlada, sestra knížete Boleslava II., získává papežský souhlas k založení pražského biskupství a konventu benediktinek u svatého Jiří na Pražském hradě.

992/993 Založení kláštera benediktinů v Břevnově.

před r. 1000 Založení kláštera na Ostrově u Davle.

1032 Ustavení benediktinského opatství se staroslověnskou liturgií v Sázavě.

1045 Údajné datum založení benediktinského proboštství v Rajhradě.

1086/1087 Vznik konventu v Opatovicích nad Labem (roku 1421 zničen husity).

1115 Založení opatství v Kladrubech u Tachova.

1121 Údajné datum založení opatství ve Vilémově u Havlíčkova Brodu.

1160 Založení kláštera v Podlažicích.

1347 Fundace kláštera v Praze Na Slovanech zahajuje druhou vlnu zakládání benediktinských konventů v českých zemích.

1964 Papež Pavel VI. vyhlašuje svatého Benedikta za spolupatrona Evropy.


... a pod jedním Pánem konáme stejnou vojenskou službu: Bůh totiž nehledí na to, čím kdo je (…) Když se pak pokrokem v řeholním životě a ve víře rozšíří srdce, běžíme cestou božích přikázání z nevýslovně sladké lásky. Nikdy se nerozcházíme s jeho naukou, zůstáváme v jeho učení až do smrti v klášteře (…) nikdo se nesmí opovážit něco dávat nebo přijímat bez opatova dovolení a nemá mít žádný soukromý majetek, vůbec nic, ani knihu, ani tabulky, ani pisadlo, prostě vůbec nic. Vždyť mnichům není dovoleno mít ve vlastní moci ani své tělo a svou vůli.

Řehole Benediktova (asi 530)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz