Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benediktini ve středověku

Aktuální číslo

Sedm divů pravěké kultury

Sedm divů pravěké kultury

Barbora PŮTOVÁ, Václav SOUKUP

Snad každý zná sedm divů starověku a jejich symbol − egyptské pyramidy. V roce 2007 bylo na základě celosvětového hlasování široké veřejnosti stanoveno sedm nových divů světa. Zájem o tuto akci dokládá, že fascinace uměním a krásou je kulturní univerzálií, jež oslovuje lidi žijící v různém historickém čase i geografickém prostoru. Dějiny lidské imaginace a tvořivosti ale není možné omezit pouze na období starověku, středověku či novověku. Již v pravěku totiž vznikly artefakty, které označujeme za umělecká díla.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz