Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benediktini ve středověku

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Přemyslovský dvůr zrcadlem kulturních dějin středověku

Josef ŠRÁMEK

Dana DVOŘÁČKOVÁ‑MALÁ – Jan ZELENKA a kol.

Přemyslovský dvůr - Život knížat, králů a rytířů ve středověku

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, 627 s., 999 Kč, ISBN 978-80-7422-276-4


DONEDÁVNA PATŘILA PROBLEMATIKA středověkých panovnických dvorů v české historiografii ne sice k neznámým, ale jistě k nepříliš frekventovaným tématům. V posledních letech však byly středověkým dvorům a rezidencím věnovány tři sborníky a dvě monografické syntézy, jejichž společným jmenovatelem jsou vedle tématu i jména ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz