Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Normální, nebo normalizační socialismus?

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Přední klenot zemský

Václav Bůžek

Marek Starý

Přední klenot zemský

Větší zemský soud království českého v době rudolfínské

Auditorium, Praha 2014, 412 s., 390 Kč, ISBN 978-80-87284-38-4

Právní historik Marek Starý se ve své rozsáhlé a faktograficky neobyčejně hutné monografii zabýval působností, činností, četností jednání, složením a personálním obsazením většího zemského soudu Království českého za vlády Rudolfa II. S dobrou znalostí zvláště právnické literatury a pramenů, především vybraných kvaternů desek zemských a písemností ze sbírky ...

‣Více

Praha v černém

Radka Šustrová

Chad Bryant

Praha v černém

Nacistická vláda a český nacionalismus

Přeložil Eduard Geissler, Argo, Praha 2013, 352 s., 398 Kč, ISBN 978-80-257-0790-6

Je téměř pravidlem, že do debaty o výzkumu „temných“ dějin protektorátu Čechy a Morava nejpodnětněji zasahují zahraniční badatelé. Právě oni často vyzdvihují témata, jimž se česká věda věnuje příliš opatrně nebo v nichž se zrcadlí nejrůznější stereotypní vyprávění a opakuje řada klišé. Co může být jedním z námětů ...

‣Více

Mussolini

Dalibor Státník

Pierre Milza

Mussolini

Přeložil Tomáš Kybal, Volvox Globator, Praha 2013, 950 s., 799 Kč, ISBN 078-80-7207-894-3

Publikace francouzského historika Pierra Milzy svědčí hned o několika skutečnostech: že západní, a nyní už také česká historiografie mají zálibu v objemných kompendiích, že životopisy jsou opět à la mode a že fašismus a totalitarismus vůbec zůstávají fascinujícím tématem. Zajímavé je i zjištění, že po mnoha metodologických výbojích jde o práci pramennou a v ...

‣Více

Rituální jeskyně starých Mayů

Eleni Dimelisová

Stanislav Chládek Rituální jeskyně starých Mayů Cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů Přeložila Zuzana Marie Kostićová, Academia, Praha 2014, 423 s., 795 Kč, ISBN 978-80-200-2330-8

Kniha Rituální jeskyně starých Mayů představuje v českém prostředí zcela ojedinělý počin, který by neměl uniknout pozornosti čtenářů. Jejím autorem je Stanislav Chládek, česko-americký výzkumník a chemik, který se již přes deset let věnuje studiu mayské kultury a expedicím do mayských jeskyní. Výsledky svého bádání ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz