Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Normální, nebo normalizační socialismus?

Aktuální číslo

Přední klenot zemský

Přední klenot zemský

Václav Bůžek

Marek Starý

Přední klenot zemský

Větší zemský soud království českého v době rudolfínské

Auditorium, Praha 2014, 412 s., 390 Kč, ISBN 978-80-87284-38-4

Právní historik Marek Starý se ve své rozsáhlé a faktograficky neobyčejně hutné monografii zabýval působností, činností, četností jednání, složením a personálním obsazením většího zemského soudu Království českého za vlády Rudolfa II. S dobrou znalostí zvláště právnické literatury a pramenů, především vybraných kvaternů desek zemských a písemností ze sbírky Stará manipulace, si kladl otázky, které dosud zpravidla zůstávaly stranou hlubší pozornosti badatelů o právních dějinách předbělohorské doby. V naznačených souvislostech je třeba ocenit volbu vědecky závažného tématu i jeho metodické uchopení.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz