Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Normální, nebo normalizační socialismus?

Aktuální číslo

„Jeho Milost císařská přes některý též trochu na břicho ráčil se položiti...“

„Jeho Milost císařská přes některý též trochu na břicho ráčil se položiti...“

Ferdinand II. a Vilém Slavata na pozadí davové hysterie roku 1634
Rostislav Smíšek

Již současníci pokládali Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka za jednoho z nejvýznamnějších šlechticů Království českého a celého středoevropského soustátí pod vládou Habsburků. Podle svědectví benátských vyslanců i papežských nunciů ve Vídni patřil šlechtic českého původu od poloviny dvacátých let 17. století k vlivným osobnostem na císařském dvoře, jehož radám Ferdinand II. rád dopřával sluchu...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz