Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Normální, nebo normalizační socialismus?

Aktuální číslo

Praha v černém

Praha v černém

Radka Šustrová

Chad Bryant

Praha v černém

Nacistická vláda a český nacionalismus

Přeložil Eduard Geissler, Argo, Praha 2013, 352 s., 398 Kč, ISBN 978-80-257-0790-6

Je téměř pravidlem, že do debaty o výzkumu „temných“ dějin protektorátu Čechy a Morava nejpodnětněji zasahují zahraniční badatelé. Právě oni často vyzdvihují témata, jimž se česká věda věnuje příliš opatrně nebo v nichž se zrcadlí nejrůznější stereotypní vyprávění a opakuje řada klišé. Co může být jedním z námětů k hlubšímu promýšlení období, jež americký historik Benjamin Frommer označil – pro českého čtenáře nejspíš paradoxně – za největší „bílé místo“ českých moderních dějin? Nepochybně je jím český nacionalismus, který pro dosavadní historiografii zabývající se nacistickou okupací nepředstavoval zásadní téma. Přitom nacionalismus jako ideologie a podstata sociální praxe prostupuje dějinami protektorátu jak v německé, tak v české podobě.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz