Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

„Živý“ středověk

Třinácté století (skoro) pokaždé jinak

Jan Klápště

Periodizace slouží k tomu, abychom jinak neuchopitelný běh času dokázali svázat interpretačními konstrukcemi. Něco takového slibuje učená věta, vzešlá z francouzské poznávací tradice. Od doby Františka Palackého zůstává 13. století předělem, který středověké dějiny českých zemí dělí do dvou kapitol. Tento mezník přečkal všechno, i nápor marxismu, ale konstrukce, které do uvažovaných kapitol vkládáme, prošly a procházejí závažnými změnami.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz