Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

Zápas o kremelský trůn

Zápas o kremelský trůn

Čtyři sta let od nástupu Romanovců
Kateřina Pražáková

V letošním roce si Rusko připomíná významné výročí. Uplynulo čtyři sta let od velkého střídání panovnických dynastií. Rurikovce, kteří ovládali ruské země od bájných počátků v 9. století do závěru 16. století, nahradili Romanovci, jejichž vládu ukončila až revoluce roku 1917. Korunovace Michaila Fjodoroviče Romanova 22. července 1613 uzavřela tíživé období válek a vnitřního rozvratu, pro které se vžil název smuta. Do bojů o moc se při ní zapojovaly nejen všechny významnější bojarské rody, nýbrž také sousední státy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz