Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Prostituce a české země v 19. a 20. století

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Iveta Coufalová

jsem ráda, že Vás mohu přivítat po letní odmlce opět na stránkách ĎaSu. Zářijové téma Prostituce a české země v 19. a 20. století snad nikoho z Vás nepohorší. Vždyť články, které popisují a analyzují křehké společenské klima a dilema aktérů, jak svůj „přešlap“ obhájit (před sebou samým i před platnými zákony), nabízejí širší interpretaci „nejstaršího řemesla“, než by se dalo očekávat. Pád jednotlivce až na dno nám dává možnost prozkoumat limity sociální, právní či genderové, ale především morální – jedince, společnosti i doby.

Od tohoto čísla se budete pravidelně setkávat s novou rubrikou „Živý“ středověk. Její autoři – přední čeští medievisté – se v ní soustředí na otázky, které z časů středověkých přesahují až do dnešních dnů a formují vztah české společnosti ke svému národu a státu.

A další mou milou povinností je poděkovat všem, kdo se zúčastnili naší letní soutěže o roční předplatné ĎaSu (vítězové jsou jmenovitě vypsáni na s. 5).

Děkujeme, že Vás ĎaS zajímá!

Za redakci

Iveta Coufalová, šéfredaktor

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz